Apoteket i Sätra Brunn

HÖGRE KUNSKAP
- är det som du inte kan förstå att du förstår.
- är det du inte kan ta på, men ändå tar på.
- är det du inte med ord kan beskriva, men ändå beskrivs med ord.

ALLMÄNT OM BIOFOTONER 

FILTAR     PADDAR     NUGGETS

Fotoner är vibrerande knippen av ljusenergi som främst kommer från solen. De kan uppträda både som en våg eller en partikel. De kan lagras i allt levande och kallas då biofotoner.

Främst finns de i cellernas DNA och är bärare av information ut till kroppens alla delar. Där sprider de information, som styr de tusentals reaktioner som sker i varje cell i varje sekund. Det är störningar i informationen som orsakar sjukdomar.

Firman Licht des Liebens i Tyskland har lärt sig att lagra in fotoner i ett tunnt glasgarn av kvartskristaller. Detta kan vävas in i tyg som avger ett konstant flöde av fotonljus. Skillnaden med att ladda produkter själv i solljuset är att det inte kan sparas..... LdL produkter behåller sin fotonenergi en hel livstid.

Om man lägger ett sådant tyg mot huden på ett blockerat eller skadat område så kan det sätta igång fotonflödet. Problemen är gamla och välkända, men lösningarna kan för många vara nya. Vi är bara i början i våra försök att rätta bristerna i fotonflödet.

Ny forskning visar att finns små tunna utskott från nervcellerna - dendriter, som vajar i tomrummet mellan cellerna. De består av mikrotubuli, som är små hålrum fyllda med vatten där fotoner kan tränga in.

Dessa dendriter är inställda att vibrera vid specifika frekvenser och fungerar alltså som radiostationer som kan ta emot och sända elektriska vågimpulser både till den egna kroppen och till omgivningen. Vågimpulserna är koherenta och sprider sig i kroppen med en hastighet som vida överskrider kapaciteten i nervtrådarna.
 
Sven Lindbloms foto.
 
Företaget som tillverkar biofoton-produkterna heter Licht des Lebens, LdL. Om du vill göra större beställningar av biofotonprodukter kan du göra det direkt på LdL hemsida. 

Ange koden - med utsikt - så får du rabatt på din beställning som kund hos oss. 

De har ofta fina erbjudanden - Aktion - på olika produkter där du får extra rabatter. 
Länk till deras svenska hemsida är http://www.lichtdeslebens.de/sv/