Svartådalens Bygdeutveckling, Västerfärnebo, Västmanland.

Svartådalen  - en bygd i utveckling
 

Svartådalens Bygdeutveckling har bedrivit utvecklingsarbete i bygden under drygt 10 års tid. Arbetet startades för att förbättra bygdens service, bevara skolor och hjälpa bönderna med att klara av nya direktiv för naturvården som införts.

Idag har vi återskapat service, vi värnar om bygdens skolor och vi ser våtmarken som en verklig resurs. Naturvården sker nu mer i samförstånd mellan bönder och myndigheter. Arbetet fortsätter och v vill stärka det organiserade utvecklingsarbete, infrastruktur och entreprenörer inom besöksnäringen och öka framtidstron inom de gröna näringarna.

Nu bedriver vi ett organiserat arbete med bygdens gemensamma utveckling, en besöksnäring som stadigt växer och de gröna näringarna utvecklas både inom basen jord och skog, men även med nya områden som turism och energi.

Inför framtiden behöver vi börja investera i gemensamma resurser som trygghets- och ungdomsboenden. Vi arbetar för nya servicefunktioner som matställen, bredband och tankmöjligheter för förnyelsebara drivmedel. Vi vill satsa på att stötta och stimulera de gröna näringarnas utveckling inom förnyelsebar energi.

Kort sagt; Svartådalen  - Fläckebo och Västerfärnebo socknar i Västmanland - är en levande landsbygd med oanade möjligheter.
Svartådalen - en bygd i utveckling - levande landsbygd i Västmanland.


Svartådalen - en levande landsbygd i Västmanland. Sala kommun. Nära Västerås.

Varmt välkommen!
 
 

Svartådalens Bygdecenter
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo

info@svartadalen.se
0224-74 00 11
styrelsen@svartadalen.se

 

Öppettider Bygdecentret:
Måndag 09:00-15:00
Tisd-fred, ring före besök

 

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48
Orgnr: 769608-1897