Svensk klassisk massage

Svensk klassisk massage kan vara friskvård för att öka ditt välbefinnande. Massage kan även vara riktad, förebyggande behandling, ett stöd i din träning eller sin rehabilitering.

Svensk klassisk massage är effektiv behandling vid ryggont, nackbesvär, återkommamde huvudvärk, muskelvärk och även stressrelaterad värk.