Hälsoanalys

 

Hälsoanalysen grundar sig på din egen hälsodeklaration och kompletterande frågor från näringsterapeuten. Utifrån dina speciella behov lägger vi upp ett anpassat behandlingsprogram som senare följs upp av ett nytt möte.

 

Diagnosmetoderna som jag använder är

-FAB frågeformulär och eventuellt fler formulär beroende på besvär

-BIA mätning - den visar vikt, ditt BMI, viceralt kroppsfett, muskelmassa, fettmassa samt kroppens kaloriförbrukning.

-Blodtryck och ansikts- tungdiagnostik och en titt på hud, hår och naglar som ger värdefull information om kroppens hälsotillstånd. Tittar även på din kroppsform och kroppshållning.

Du lämnar ett urinprov som ger värdefull information om din pH balans och din mag- tarmhälsa.

Därefter sammafattas alla värden, och jag ger dig individuella råd om eventuella förändringar i livsstilen, kosten och eller behovet av mineraler och vitaminer i förebyggande eller behandlande syfte.

 

Arbetet görs stegvis och starten är att din mag - och tarmhälsa är eller blir frisk, den spelar stor roll i ditt näringsupptag och välbefinnande. Om behovet finns fokuserar vi på det i första hand och därifrån går vi vidare. 

 

För att stödja kroppens funktioner på bästa sätt behöver du ibland köpa näringstillskott i form av vitaminer, mineraler eller örter. Behovet av näringstillskott är väldigt individuellt så räkna med ytterligare kostnad för detta.

 

Gör det du kan för att påverka din hälsa. Jag hjälper dig att komma igång.