GDPR-Lagen om personupgifter

 

Syftet med Personuppgiftlagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Samma syfte har GDPR -The General Data Projection Regulation med det tillägget att företagen måste kunna visa hur det hanterar uppgifterna på ett säkert sätt.

 

När bu bokar tid för behandling via vårt bokningssystem på hemsidan samtycker du att uppgifterna du lämnar får finnas i systemet. Uppgifterna lagras så länge du är kund hos oss. Du kan när som helst kontakta oss för att radera dina uppgifter i bokningssystemet.

GDPR innebär att behandlingen bara få ske i samtycke och uppgifterna får inte användas för något annat syfte än vad individen gett  samtycke till.

 

Vi för pappersjournaler efter varje behandling som innehåller vad vi behandlat och varför. I journalen finns endast din hälsostatus, ditt namn, adress och telefonnummer. Vi förvarar dessa i ett kassaskåp. Vi säljer inte dina personuppgifter vidare.

 

Om du bokar tid via oss personligen behöver vi ett samtycke av dig, att det är ok att vi sparar dessa uppgifter under tiden du behandlas av oss. Samtycket skriver du under när du beöker oss vid din första behandling.