Fjärd100% bloggen


Internetskylten

Nu är den första reklam-internetskylten för Fjärdhundras hemsida, som ska stå utmed riksväg 70, färdig.

I höstas tog beslut i föreningen att det skulle tillverkas två skyltar med Fjärdhundras vebadress på. Skyltarna ska stå utmed riksväg 70. Det har varit lite trögt med intresse för att slutföra detta beslut, men nu är den ena skylten färdig, och kommer att placeras straxt efter Gästres norra avfart. Vart den andra blir placerad vet jag inte ännu i skrivande stund, men den hamnar nog innan Karlebyavfarten när den är färdig.

Tanken med skyltarna är att få  så många som möjligt nyfikna på vad vebadressen står för och "tittar"in där,och då upptäcker Fjärdhundras möjligheter och fina läge och vill komma hit.

Jag vill tacka Karl-Göran och Birgitta i Gästre och Conny från Plåthuset för materialet som dom skänkt till skylten. Utan deras hjälp hade det nog skylten inte varit färdig innan det stora event som går av stapeln den 7 augusti. TACK.

Förhoppningsvis kommer den andra skylten att vara på plats innan hösten är slut.

Skrivande  Agnetha 

Inlägg gjort av: Agnetha E-Hagström 2010-07-18 20:50:03


Returstationen

Nu händer det saker med returstationen. Snart kommer det att börja byggas på gammla sandhallens plats. Dagis kommer att få nya lokaler, som dom säkert är i stort behov av. Då dagis kommer att stå i nära anknytning till där returstationen nu står så måste stationen flyttas. Förpacknings Insamlingen har tillat tillsammans med personer från kommunen varit runt i Fjärdhundra och tittat på alternativa platser. Det har tagit lite lång tid innan man kommit till beslut om vilken plats som skulle passa bäst, så nu börjar det brinna i knutarna. Beslut om plats måste vara klart i slutet av Augusti så bygglovsansökan kommer att lämnas in till kommunen i början av aug. av fti. Platsen som dom har valt är området/gräsplätten mellan grusplanen (rinken) och Stora Vägen, vid badet.

Föreningen FJ-100% som nu är engagerade i frågan tycker att platsen är illa vald i många avseenden. Vi jobbar nu med att få berörda personer att se andra alternativ och har haft möte med Petteri Uusitalo, samordnare på kommunen för renhållningsfrågor, och framfört våra åsikter och visat på alternativa platser. Jag Agnetha har försökt få kontakt med Kajsa de Vall, som är bygglovsansvarig på fti, för att tala om föreningens tankar och förslag, men hon är på semester och kommer inte åter förrän 2/8. Vi i föreningen kommer att göra en enkätundersökning i frågan för att få ortbornas stöd för att platsen vid badet är uselt. Risken är annars att den blir permanent placerad där.

Om du känner att du vill vara med och påverka och kanske jobba i frågan , kom till föreningens möte måndagen den 2 augusti i Malmgårdens lokaler. Vet du inte vart Malmgården ligger så kontakta mej på agnetha_mats@hotmail.com så kan jag berätta det för dej.

Det skulle vara jättebra om fler vill engagera sej i frågan. Ju fler vi är desto svårare för kommunen att köra över oss.

Nog om returstationen.

Till Kultur/Aktivitetshuset

Det har inte hänt något med medborgarförslaget jag lämnade in i vintras. Det har valsat runt hos dom olika nämnderna på kommunen. Fritidanämnden är posetiva till förslaget och stödjer det till fullo men har ingen ekonomisk möjlighet att driva det själva. Kulturförvaltningen tycker att förslaget är jätte bra men även där, ekonomi............Förslaget har gått å remiss till fullmäktige och där kommer inget att hända förrän i höst. Vi får hålla tummarna för att det bli ett beslut som gynnar oss i Fjärdhundra. Det DU kan göra för att skapa ett tryck på kommunens styrande innan beslutet tas, är att skriva brev/maila till kommunstyrelsen i frågan och tala om hur viktigt det är för ortens fortlevnad att beslutet blir i önskad riktning för oss.

Skrivande  Agnetha

Inlägg gjort av: Agnetha E-Hagström 2010-07-08 14:42:02


Kultur/Aktivitetshus i Fjärdhundra

Jag flyttade till Fjärdhundra för sju år sedan. Jag upptäckte tidigt att det inte fans någon gemnsam samlingsplats här som ett café tillexempel. En tanke som legat och grott genom åren har nu fått rötter och börjat växa. När jag fick vetskapen om att kommunens daghem ska få nya lokaler så föddes idén om ett medborgarförslag. Ett förslag som går ut på att kommunen använer lokalen till ett kultur/aktivitetshus för Fjärdhundrabyggdens invånare. Idén med huset är att det ska vara öppet alla dagar i veckan, ha ett café med hembakat. Hemmavarande småbarnsföräldrar ska ges möjligheten att starta egna aktivitetsgrupper som passar för stunden. Aktiva pensionärer kan erbjudas en samlingsplats här på orten för klubbar och möten. Studieföreningar kan ha kurser där. Utställningar, uppträdanden av lokala förmågor. Läxhjälp. Föreningarna på  byggden kan få en central samlingspunkt om dom vill. Ja listan kan bli hur lång som helst på vad man kan använda ett aktivitetshus till. Om du vill veta mer förslaget kan du nå mej på mailen agnetha_mats@hotmail.com 

Nu valsar förslaget runt i kommunens olika nämnder och inget beslut är taget ännu. Jag återkommer med uppdateringar om hur det går med förslaget om ett kultur/aktivitetshus här i Fjärdhundra. Agnetha E-Hagström

 

Inlägg gjort av: Agnetha E-Hagström 2010-04-19 10:17:41


Har Litorinska havet återvänt?

Det uppstod 5800 f kr och har egentligen aldrig försvunnit. Nivån har bara sjunkit undan en del till Östersjöns nuvarande omfattning. Men vi som bor i Gästre med utsikt över Marstallens slättland och ser de vackra vita vidderna denna vinter kan nästan inbilla oss att vi har havsutsikt. Och det är definitivt en stor vattenyta vi ser. Ca 40 cm snö blir i smält form minst 4 cm vatten. Visst - det räcker inte  till fritidsbåten. Men det kan bli spännande att se Örsundaåns översvämning i vårsmältningen. Kanske kommer då vattenytan, under några dagar, att påminna oss lite om det urgamla Litorinska havet.

 

Att bo i Fjädhundraland är att uppleva historien i nutid.

 

2010-02-07 / The old Rover

Inlägg gjort av: Bengt Alfredsson 2010-02-07 10:28:40


Sida: [1]