Vånsjöåsen
En solig dag är naturreservatet Vånsjöåsen både ett härligt och spännande utflyktsmål. På åsryggen finns resta stenar, som förmodligen härrör från yngre järnåldern. Och den som tar en promenad över åsen ser flera andra stensättningar.

Vid landsvägen finns en parkeringsficka, hit tar man sig lättast med bil, och stigen upp till åsens topp går genom en vacker enbacke. Här växer också nypon, rönn och tall och åsen har en artrik torrängsvegetation. Du kan hitta backsippa, backtimjan och gråfibbla.

Åsen är 20 meter hög, någon kilometer lång och dess bredd varierar mellan 75 och 200 meter. På dess västra sida rinner en liten bäck, Gällbäcken. Utsikten är härlig över Torstunas jordburksland.

Vånsjöåsen ligger 5 km söder om Torstuna och 15 km norr om Enköping.