Trolltrappan
Ett spännande och vackert utflyktsmål är Trolltrappan i skogen mellan Forsby och Torstuna bygdegård. De minsta kanske bli mest farscinerade av denna lämning från “trollens” tid. Det är inte alldelels lätt att hitta hit för trollen har alltid varit listiga varelser och förstått att hålla sig bort från de farliga människorna.

Men om man bilar till Forsby och viker av mot Torstuna och Österrunda så finns efter någon km en liten parkeringsplats på vägens vänstra sidan och en skylt som visar vägen. Då är du strax väster om Djurby och har hittat en skogsväg. Gå längst grusvägen ca 1,5 kilometer. Där finns en ny skylt som pekar rakt in i storskogen. Följ stigen ca 300 meter. Efter en stund är sällskapet framme vid de bänkar som finns vid trappans topp.

Tråkiga vetenskapsmän vill beskriva trappan som en diabasgång, den har vittrat ut och med hjälp av tidens tand bildat en trappliknande klyfta mellan stenblock av olika bergarter. Men vi andra, som vet att trollen finns, ser att detta är ett av deras märkliga byggnadsverk. Kanske låg en trollborg vid trappans topp, kanske firade trollen midsommar här djupt inne i skogen. Sitt alldeles stilla en stund på bänkarna, så kommer kanske ett gammalt skrynkligt troll fram och berättar…