Styrelse

Ordförand:      Lotta Nenzén Mobil: 0705-14 25 64
Kassör:          Chrisina Lagerlöf
Ledamöter:     Ola Larsson
                      Agnetha Ernerot-Hagström
                      Tina Berman Mobil: 070-443 08 06   tina.bergman@fjardhundra.se
Valberedning: Carl von Scheele
                      Gunilla Lundell

Adress: Kyrkmalmsvägen 46, 749 70 Fjärdhundra