Sport & fritid

I Fjärdhundrabygden finns en mängd olika föreningar som tillgodoser de flestas intressen.
Se mer info under Fliken Föreningar.

Naturen finns inpå knuten med stora svamp och bärskogar. I övrigt finns ett flertal ridskolor, skidbacke med lift, kyrka med barn- ungdoms- och musikverksamhet, 2 idrottshallar, upplyst joggingspår, tempererat utomhusbad, 4 st fullstora fotbollsplaner och en upplyst grusfotbollsplan.

Åk utför och på längden.
Vid Skattmansö finns bygdens skidbacke, som drivs med omfattande ideella insatser. Här finns 270 meter elbelyst backe och en liftkapacitet på 2 000 personer i timmen.
När kylan lägrar sig sätter man igång snökanonerna. Det har varit si och så med öppethållande p g a den bristande snötillgången.

Övriga viktiga upplysningar:
Två motionsslingor, 2 km och 5 km
Fri längdskidåkning
Här finns värmestuga och pulkabacke. Grillplatser ligger i anslutning till skidbacken.
Raststugan och toaletter är tillgänglig för rörelsehindrade.