Skolan fyller 50 år
Skolan har fyllt 50 år och har årskurs 1 till 9 och naturligtvis förskoleklasser. Omkring 500 elever går i skolan, hälften av dem kommer med skolbuss från orter runt om Fjärdhundra.

Fjärdhundraskolans vision "Den glädje och förväntan som eleven känner vid skolstart, skall hållas vid liv och resultera i ett avslut i år 9 med godkända betyg och beredskap att möta nya utmaningar"
Fjärdhundraskolan har egna sidor på Enköpings kommuns hemsida.

Fjärdhundraskolan nås på tfn 0171-62 68 20
Läs mer om vad som händer på skolan på elevernas egen gjorda hemsida: www.fjardhundraskolan.se.

Vad hände på invigningen för 50 år sedan? Den ägde rum vid slutet av vårterminen, tisdagen den 4 juni år 1957. Då fick skolan ministerbesök. Dåvarande ecklesiastikminister Ivar Persson (s) höll invigningstalet och skolbarnen stod för musikunderhållningen.