Skattmansöådalen och Upplandsleden

Längst i norr i vår bygd, vid Ytterkvarn, kan det vara lämpligt att stanna till om man vill gå en sträcka på Upplandsleden och besöka Skattmansöådalens naturreservat.

 

Så här beskrivs reservatet i länsstyrelsens information:
“Skattmansöån har sedan den förra istiden skurit sig ner i landskapet och bildat en ravin med branta sidor. Här kan man finna rester av forntida djur. Den kuperade och storslagna dalgången betas till stor del och är omgiven av skog. Vid Ytterkvarn finns industrihistoriska lämningar från kvarn- och järnbruksepoken.”

Här har människor varit bosatt sedan år 0. Platsen fick sitt namn av fogden Skatman och långt in på 1800-talet bedrevs järntillverkning här. Kvarnen tystnade inte förrän i mitten av 1900-talet.
 
Numera är området mest intressant för friluftsliv och på vintern öppnar bygdens skidbacke mitt i detta natursköna område (läs mer på sport och fritid).
 
Här vid raststugan kan man också utgå om man vill vandra en bit på Upplandsleden. Den består av 18 etapper, varav en går genom vår bygd. Från Skattmansö kan man vandra söder ut mot Torstuna och så småningom komma fram till Enköping. En vandring på drygt 2 mil. Skyltar och träd markerade med orangefärgade ringar visar vägen.
Mer information: www.c.lst.se/skattmansoadalen