Service, utbud och adresser

Här är några viktiga adresser, telefonnummer och öppethållande för serviceinrättningar i Fjärdhundra:

Fjärdhundra Vårdcentral
hittar du i bostadsområdet mitt emot kyrkan vid riksväg 70.
Adress: Simtuna Kyrkmalmen
Öppettider: måndag - fredag kl 7.30 - 16.30
Rådgivning och tidsbokning: tel. 0171 – 41 84 60
Det är till vårdcentralen som du i första hand ska vända dig vid sjukdom eller när du har frågor kring din hälsa.

Välkommen att lista dig hos oss!
Kontakta husläkarkansliet på 018-6116300
Telefontid: 9-11, 13-14.30 eller via www.lul.se
 
Busstrafik
Linje 225 trafikerar Fjärdhundra.
Den går sträckan Heby - Fjärdhundra – Enköping.
Samhället trafikeras med ett tiotal turer i vardera riktningen varje vardag. Dessutom finns glesare trafik under helger.
Tidtabell hittar du på Upplands Lokaltrafiks hemsida: www.ul.se