Grannsamverkan mot brott

Sedan en tid finns fungerande grannsamverkan mot inbrott i Fjärdhundra. Familjer som bor i ett område kan gå samman och hjälpa varandra.
Ett exempel är de 20 hushåll på Stora Vägen, Genvägen, Villavägen och Stationsvägen som bildat en grupp.
Grannsamverkan bygger på att öka den sociala grannkontakten genom att gå samman i ett bostadsområde och hjälpa varandra under semestertider och vid andra tillfällen när bostäderna står tomma. Projektet omfattar också utbildning i hur man skyddar sig mot inbrott och brott i största allmänhet.
Det är polisen som är motor i Grannsamverkan.

Mer upplysningar finns på: www.samverkanmotbrott.nu

5 krav för deltagande:
1. För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet
2. Märk stöldbegärlig egendom
3. Meddela din granne och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än två dagar
4. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
5. Var allmänt vaksam och kontakta Polisen om du ser något eller någon som avviker från det normala i ditt bostadsområde.