Hembygdsgårdar
I Fjärdhundra finns en hembygdsgård i varje socken. I Torstuna, Simtuna och Österunda. I anslutning till hembygdsgårdarna ordnas ofta traditionella fester, kafé sommartid, julmarknader, utställningar av konstnärer och hantverk m m.
Se mer om programmet från respektive hembygdsgård under fliken Hembygdsgårdar.