Förskolor och familjedaghem

Den kommunala förskolan i Fjärdhundra ligger på Råbyvägen 4.
“Vår förskola har tagit bort de traditionella avdelningarna för att skapa små barngrupper, 10 barn per grupp. Varje grupp har två pedagoger och en egen hemvist.

Förskolan tar emot ca 40 barn i åldrarna 1 - 5 år”, skriver man på kommunens hemsida.
Förskolechef: Margreth Törnqvist, tfn 0171-913 93
E-post: margreth.tornqvist@fjardhundra.enkoping.se
Kommunen driver också sex familjedaghem knutna till förskolan. Två av dem finns i Fjärdhundra och fyra i Torstuna. Utöver detta finns också Pippis dagis (enskilt familjedaghem).

“Familjedaghemmen kan erbjuda barnomsorg i en lugn och trygg hemmiljö, med en personlig atmosfär och barnen får träffa och umgås med dagbarnvårdarens familj”, skriver kommunen på sin hemsida.
I samhället finns också en föräldradriven förskola, som heter: Vitbjörkens Föräldradrivna Förskola. Den ligger i ett rött trähus på Mellerstavägen 21, just där Stationsvägen slutar.
Mer information, tel. 0171 – 916 96.
www.vitbjorken.se


Ett föräldrakooperativ är också Härnevi förskola och fritis, som funnits i byns gamla skola sedan år 1992. Tillsammans strävar personalen och föräldrarna efter en miljö och pedagogik som är inrättade efter barnens behov. En förebild är den kända pedagogiken som utvecklas i den italienska staden Reggio Emilia.
Mer information: www.harneviforskola.se
Kontakt: personal@harneviforskola.se
Den som vill veta mer om pedagogiken kan besöka hemsidan: www.reggioemilia.se
Se mer information om de olika förskolorna på www.enkoping.se.