Företagsamma Fjärdhundra

I Fjärdhundra finns över 500 företag. Många är småföretag där ägaren själv sköter verksamheten eller endast har någon enstaka anställd. Småföretagandet präglar Fjärdhundrabygden. Men här finns också medelstora företag. Ett exempel är Björkliden hus i Siggesta, som har ett 30-tal anställda. Företaget bygger främst egna hem, men konstruerar även garage, maskinhallar och jordbruksbyggnader.  

Jordbruket är naturligtvis den stora näringen i bygden. Den som färdas längs riksväg 70 ser hur åkrarna breder ut sig mot skogen som skymtar långt bort i fjärran. Jordmånen är förmånlig och jordbruket har skapat rikedom i bygden.

Ett starkt växande inslag i bygden är hästnäringen. Ett par travkuskar har slagit sig ner i vår vackra byggd, som ligger nära travbanor i Stockholm, Romme, Gävle, Eskilstuna och Örebro. I bygden finns också ett 50-tal hästägare. En del av dem har utvecklat verksamheten till företagande.
Kulturen präglar också bygden med konstgallerier, Forsby kvarn som bjuder på musik på hög konstnärlig nivå och annat för den kulturellt intresserade.

Vill du som har företag synas mer på hemsidan går det att mot kostnad få en klickbar länk till egen hemsida med tillhörande annons eller bara mer information om företaget.

Kontakta Tina 070-980 48 28 för mer info.

Se mer under fliken företagsregister.