Fjärdhundras brandkår
Fjärdhundra har en egen brandstation och deltidsbrandkår. Den fyller en viktig funktion för tryggheten i samhället och omgivande bygd. Brandkåren behövs. Den gör 60 till 80 utryckningar per år. År 2007 var det 13 brandmän i tjänst. De är uppdelade i fyra vaktgrupper. När larmet går ska den fösta bilen rycka ut inom 6 minuter.

Fjärdhundra brandkår finns mitt i samhället och är engagerad vid olika evenemang.

Vill du veta mer? Gå in på brandkårens egen hemsida:
www.utryckning-f100.se